12-18 anys

L'energia del TRAM

Conèixer el recorregut de l’energia des que es genera fins que fa funcionar el tramvia fent ús de les noves tecnologies. Analitzar les principals fonts de generació d’energia elèctrica, el seu impacte en el medi i identificar les diferents activitats professionals necessàries pel funcionament d’un tramvia

Durada:
2h / 1.15h
Lloc:
Centre educatiu / on-line

Objectius

 • Conèixer el tramvia des d'una perspectiva mediambiental i tecnològica, donant rellevància a la seva eficiència i sostenibilitat.
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el medi ambient i contribuir a la seva conservació i millora.
 • Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l'exercici d'activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
 • Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s'estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

Informació i materials per als educadors

Educació secundària

Recursos docents

Recursos pedagògics de l'activitat "l'Energia del TRAM"

Vídeos L'Energia del TRAM

Recursos audiovisuals per complementar l'activitat.

 • La catenària

  Explicació de què és i quina funcionalitat té la catenària.

 • Eficiència

  Aprèn què és la prioritat semafòrica.

 • Perquè tot funcioni

  Qui controla tot el que passa al TRAM?

Tots els vídeos