Consell d'innovació pedagògica

El TRAM és membre del Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest organisme s'apleguen les institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a escolars.

Aquestes entitats ciutadanes (administracions públiques, patronats, fundacions, empreses privades, organitzacions no governamentals, universitats, etc) ofereixen programes educatius per al públic en general i per al públic escolar en particular, esdevenint així agents culturals i educatius del territori.

L'oferta educativa del Consell es concreta en el programa d'Activitats Escolars (PAE). Aquestes activitats es presenten cada curs escolar, tot sistematitzant la seva descripció per tal de facilitar al professorat la tasca d'escollir les activitats més adequades segons la seva planificació educativa. El TRAM participa en el PAE amb les activitats del Projecte TRAMeduca.

El TRAM té el segell de qualitat de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona per a les activitats que desenvolupa a través del Servei Educatiu TRAMeduca. Aquest segell de qualitat forma part del projecte d'acreditació de les activitats educatives que impulsen l'ICE i el Consell de Coordinació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona.