Fira de la Gent Gran

La FiraGran és el Saló de la Gent Gran de Catalunya, un espai de trobada per a totes les entitats que adrecen la seva acció a les persones grans. Aquestes institucions presenten els seus programes, iniciatives o productes als visitants per tal que puguin conèixer noves opcions per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

El TRAM és present en aquest saló donant a conèixer la seva activitat gratuïta per a persones grans, denominada “El Nostre TRAM”. En aquesta activitat es treballen tots els passos que s’han de seguir a l’hora de fer un desplaçament amb el TRAM, posant especial èmfasi en els aspectes de seguretat, autonomia, orientació i ús prioritari. A la primera part de l’activitat, els participants analitzen els aspectes que conformen un viatge en TRAM i, a continuació, es posen en pràctica els coneixements adquirits fent un desplaçament amb tramvia.

A més a més, molts dels visitants de la FiraGran aprofiten el contacte amb el personal del TRAM per comentar les seves inquietuds i preferències o per explicar anècdotes que han viscut en aquest servei. És un bon moment per aprofitar aquest contacte directe amb els usuaris i fem bona pedagogia explicant-los aspectes que potser els són desconeguts.