Les persones del TRAM

Amb el lema “Darrere del teu viatge, hi ha moltes persones que el fan possible”, s'han dramatitzat diferents situacions on la intervenció de personal de TRAM és clau pel benestar del viatger durant el trajecte en el tramvia de Barcelona

TRAM i ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, han engegat una campanya de sensibilització per donar a conèixer la feina que realitzen els treballadors del tramvia de Barcelona i que incideix directament en la qualitat i seguretat dels viatgers.

Aquesta iniciativa dóna resposta a la percepció obtinguda a l'enquesta de satisfacció que anualment realitza TRAM entre els seus usuaris. Si bé la nota mitjana és alta, un 7,5 sobre 10, l'enquesta posa de manifest que la majoria de persones que viatgen en el tramvia de Barcelona no adverteixen la feina que hi ha al darrere per garantir la seva seguretat, l'òptim funcionament de les instal·lacions i que tot estigui a punt.

Per tal de mostrar i donar a conèixer les persones que hi ha al darrere dels viatges dels usuaris del tramvia de Barcelona, els protagonistes de la campanya són els treballadors del TRAM. Per a realitzar-la s'ha seleccionat una mostra representativa de testimonis reals de les “moltes persones que ho fan possible”. De fet, en els diferents materials creats hi apareix personal de conducció, inspecció, atenció al client, seguretat, manteniment i del centre de control. En total hi han pres part 11 treballadors en representació del conjunt de 338 persones que hi treballen al TRAM.

Les persones del TRAM

Darrere del teu viatge, hi ha moltes persones que el fan possible.
La feina que realitzen els treballadors de TRAM incideix en la qualitat i seguretat dels viatgers del tramvia de Barcelona.